Kategorie

Novinky

Ochrana osobních údajů


Informace o kupujících shromažďuje prodávající v souladu s platnými zákony České republiky
zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje
získané od kupujících užívá prodávající výlučně pro vnitřní potřebu a tyto dále neposkytuje třetím
osobám či subjektům s výjimkou veřejného dopravce zboží, kterému jsou osobní údaje kupujících
poskytovány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží kupujícímu.